برای برگشت کالا به فروشگاه دی جی بانه باید به چه مواردی دقت کرد؟

برای ارسال کالا و برگشت به دی جی بانه، دقت بفرمایید که کالا به خوبی بسته بندی شود و همه لوازم جانبی و فاکتور به صورت کامل به همراه کالا ارسال شود. در صورتی که کالای برگشتی در شرایط اولیه خود توسط دی جی بانه دریافت نشود، امکان استرداد آن وجود ندارد. فروشگاه دی جی بانه کالای برگشتی را در صورتی تایید می کند که کالا استفاده نشده باشد، همه ملزوماتش همراه آن بوده و آسیبی ندیده باشند. در صورتی که نیاز به استرداد وجه به مشتری باشد، حداکثر تا 48 ساعت کاری مبلغ به حساب مشتری واریز خواهد شد.