در حال بارگذاری دی‌جی‌بانه
دی جی بانه
Loading...

مشتریان گرامی،

در این بخش شما می‌توانید عکس و نظر خریداران قبلی، نسبت به کالای خریداری شده را مشاهده نمایید.


(خریدار سینمای خانگی سونی DAV-DZ950 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1399/1/5
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1399/1/5
(خریدار تلویزیون سامسونگ 43J5202 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1399/1/5
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.4
ارسال: 1399/1/5
(خریدار تلویزیون سونی 40W650D )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1399/1/5
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.4
ارسال: 1399/1/5
(خریدار سیستم صوتی حرفه ای سونی MHC-V90DW )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1399/1/5
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1399/1/5
(خریدار مایکروویو ال جی MH8265CIS )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1399/1/5
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1399/1/5
(خریدار کولر گازی جنرال شکار GNR-30GWN )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1399/1/5
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1399/1/5
(خریدار یخچال فریزر ال جی GR-B872 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1399/1/5
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1399/1/5
(خریدار کولر گازی جنرال شکار GNR-24GW AA )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1399/1/5
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1399/1/5
(خریدار ماشین لباسشویی ال جی FH2J3QDNP0 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/12/25
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.8
ارسال: 1398/12/25
(خریدار ماشین لباسشویی ال جی F2J5TNP3W )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/12/25
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/12/25
(خریدار ماشین ظرفشویی ال جی DFB512FW )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/12/25
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/12/25
(خریدار تلویزیون سامسونگ 43RU7170 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/12/25
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.6
ارسال: 1398/12/25
(خریدار تلویزیون سونی 55X8000G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/12/25
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.8
ارسال: 1398/12/25
(خریدار مایکروویو ال جی MH8265CIS )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/12/25
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/12/25
(خریدار تلویزیون سامسونگ 49RU7100 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/12/21
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.6
ارسال: 1398/12/21
(خریدار تلویزیون سامسونگ 49RU7100 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/12/21
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.8
ارسال: 1398/12/21
(خریدار تلویزیون سونی 75X8500G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/12/21
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/12/21
(خریدار تلویزیون سونی 75X8000G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/12/21
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.8
ارسال: 1398/12/21
(خریدار تلویزیون ال جی 43UM7340 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/12/21
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.6
ارسال: 1398/12/21
(خریدار )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/12/21
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.6
ارسال: 1398/12/21
(خریدار تلویزیون سونی 43W800G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/12/21
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.6
ارسال: 1398/12/21
(خریدار تلویزیون سونی 49X8000G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/12/21
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.8
ارسال: 1398/12/21
(خریدار تلویزیون سونی 55X9500G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/12/21
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/12/21
(خریدار تلویزیون سونی 75X8000G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/12/19
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.8
ارسال: 1398/12/19
(خریدار تلویزیون سونی 55X9500G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/12/17
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/12/17
(خریدار تلویزیون سونی 40W650D )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/12/17
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.2
ارسال: 1398/12/17
(خریدار تلویزیون سامسونگ 55RU7100 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/12/17
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.4
ارسال: 1398/12/17
(خریدار تلویزیون سامسونگ 49RU7100 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/12/17
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/12/17
(خریدار تلویزیون سامسونگ 55RU7300 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/12/11
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.8
ارسال: 1398/12/11
(خریدار تلویزیون سونی 43X8000G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/12/11
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.8
ارسال: 1398/12/11