در حال بارگذاری دی‌جی‌بانه
دی جی بانه
Loading...

مشتریان گرامی،

در این بخش شما می‌توانید عکس و نظر خریداران قبلی، نسبت به کالای خریداری شده را مشاهده نمایید.


(خریدار تلویزیون سونی 55X7000E )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/4
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.6
ارسال: 1398/10/4
(خریدار تلویزیون سونی 32R300E )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/9/18
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.6
ارسال: 1398/9/18
(خریدار تلویزیون ال‌جی 55UK6300 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/9/15
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/9/15
(خریدار تلویزیون سونی 49W800G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/9/14
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.6
ارسال: 1398/9/14
(خریدار تلویزیون سونی 65X7000G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/9/13
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.8
ارسال: 1398/9/13
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/9/13
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.6
ارسال: 1398/9/13
(خریدار تلویزیون سونی 55X8577G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/9/12
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/9/12
(خریدار تلویزیون سونی 55X7000G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/9/9
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/9/9
(خریدار فر توکار بوش HBG636ES1 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/9/9
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/9/9
(خریدار ماشین لباسشویی ال‌جی F4J6VYP2S )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/9/9
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/9/9
(خریدار تلویزیون سونی 75X8500G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/9/8
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/9/8
(خریدار تلویزیون سونی 65X8500G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/8/26
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/8/26
(خریدار تلویزیون سونی 55X9500G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/8/26
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.8
ارسال: 1398/8/26
(خریدار تلویزیون سونی 65X8500G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/8/23
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/8/23
(خریدار تلویزیون ال‌جی 49UJ670V )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/8/21
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.8
ارسال: 1398/8/21
(خریدار تلویزیون سونی 50W660F )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/8/20
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/8/20
(خریدار تلویزیون سونی 55X8500G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/8/15
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/8/15
(خریدار تلویزیون سونی 50W660F )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/8/15
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.6
ارسال: 1398/8/15
(خریدار ماشین لباسشویی ال‌جی F4J6VYP2W )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/8/15
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/8/15
(خریدار تلویزیون سامسونگ 65RU7100 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/8/15
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/8/15
(خریدار تلویزیون سونی 50W660F )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/8/15
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.4
ارسال: 1398/8/15
(خریدار تلویزیون ال جی 65UM7450 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/8/15
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/8/15
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/8/15
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/8/15
(خریدار تلویزیون ال جی 55SM8100 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/8/15
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/8/15
(خریدار براکت دیواری متحرک تلویزیون )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/8/11
تشکر از فروشگاه دیجی بانه
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
با سلام به مردم خوب ایران من یک مشتری معمولی مثل شما هستم و از خرید خودم ۱۰۰% راضی هستم و به شما هم پیشنهاد میکنم اگه میخواین از فروشگاههای گران سطح شهرتون خرید کنید هیچ وقت این اشتباهو انجام ندین پولاتونو خرج چیزهای گران نکنید از دیجی بانه خرید کنید هم ارزون هست و هم کیفیتشون خوبه.
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/8/11
(خریدار تلویزیون سونی 43X8000G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/8/11
تشکر از دیجی بانه
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
من همین تلویزیون که خریدم از خیابون جمهوری تهران قیمت کردم میدادن ۸۹۰۰۰۰۰ در صورتی که من از دیجی بانه خریدم ۶۱۰۰۰۰۰ تفاوت تا چه اندازه نمیدونم خدایی خرید از دیجی بانه واقعاً با صرفه و خوبه.
تشکر از دیجی بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/8/11
(خریدار تلویزیون سامسونگ 55NU7100 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/8/11
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.8
ارسال: 1398/8/11
(خریدار تلویزیون ال‌جی 65C9 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/8/11
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/8/11
(خریدار تلویزیون ال‌جی 43UK6300 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/8/11
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/8/11
(خریدار تلویزیون سونی 55X7000G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/8/11
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/8/11