در حال بارگذاری دی‌جی‌بانه
دی جی بانه
Loading...

مشتریان گرامی،

در این بخش شما می‌توانید عکس و نظر خریداران قبلی، نسبت به کالای خریداری شده را مشاهده نمایید.


(خریدار تلویزیون سونی 49X7000G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/11/3
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.6
ارسال: 1398/11/3
(خریدار تلویزیون ال جی 49UM7340 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/11/3
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.6
ارسال: 1398/11/3
(خریدار تلویزیون سونی 55X8000G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/11/3
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.8
ارسال: 1398/11/3
(خریدار تلویزیون سامسونگ 55RU7170 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/11/3
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.8
ارسال: 1398/11/3
(خریدار تلویزیون سونی 50W660F )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/30
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.4
ارسال: 1398/10/30
(خریدار تلویزیون سونی 65X9500G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/30
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/10/30
(خریدار تلویزیون سامسونگ 65RU7170 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/29
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.6
ارسال: 1398/10/29
(خریدار تلویزیون ال‌جی 65SM9500 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/29
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/10/29
(خریدار تلویزیون سونی 43X8000G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/28
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/10/28
(خریدار تلویزیون سونی 65X8500G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/28
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/10/28
(خریدار سیستم صوتی حرفه ای سونی SHAKE-X30 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/28
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/10/28
(خریدار تلویزیون سونی 65X8000G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/28
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/10/28
(خریدار تلویزیون سونی 75X8000G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/26
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.8
ارسال: 1398/10/26
(خریدار سینمای خانگی سونی BDV-N9200 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/25
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/10/25
(خریدار تلویزیون سونی 65X7000G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/19
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.8
ارسال: 1398/10/19
(خریدار تلویزیون سامسونگ 40N5000 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/19
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 3.8
ارسال: 1398/10/19
(خریدار تلویزیون ال جی 43UM7340 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/19
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.6
ارسال: 1398/10/19
(خریدار تلویزیون سونی 65A8G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/19
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/10/19
(خریدار تلویزیون ال‌جی 32LJ520U )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/17
چندمین خریدی هست که انجام میدم
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
مثل همیشه راضیم اینم برای دوربین هام گرفتم دستگاه خوبیه
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.4
ارسال: 1398/10/17
(خریدار تلویزیون سونی 65X8000G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/15
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.8
ارسال: 1398/10/15
(خریدار تلویزیون سونی 55X8000G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/14
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.6
ارسال: 1398/10/14
(خریدار تلویزیون سونی 85X8500G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/14
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.8
ارسال: 1398/10/14
(خریدار تلویزیون ال‌جی 49SM8100 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/14
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.4
ارسال: 1398/10/14
(خریدار مایکروویو ال جی MH8265DIS )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/14
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/10/14
(خریدار تلویزیون ال جی 55UM7450 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/14
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.8
ارسال: 1398/10/14
(خریدار تلویزیون سونی 75X9500G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/14
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/10/14
(خریدار تلویزیون ال‌جی 49UK6300 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/7
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/10/7
(خریدار تلویزیون ال جی 43UM7340 )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/7
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/10/7
(خریدار تلویزیون سونی 55X7000G )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/5
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 5
ارسال: 1398/10/5
(خریدار تلویزیون سونی 55X7000E )
خرید این محصول را به دیگران
پیشنهاد می‌کنم
ارسال شده در 1398/10/4
فروشگاه اینترنتی دی‌جی‌بانه
عکس‌های ارسالی
fa
امتیاز کاربر به این محصول:
کیفیت
ارزش خرید
قیمت
طراحی ظاهر
امکانات و قابلیت‌ها
1 5 4.6
ارسال: 1398/10/4