قوانین خرید کالا

1- در صورتی که فرد خریدار بدون داشتن اطلاعات لازم از کالای خریداری شده و به اشتباه کالا را برگشت بزند هزینه ارسال به وی عودت داده نخواهد شد.


2- در صورتی که فرد خریدار بخواهد وجه کالا به طور ناقص پرداخت کند کالا بدون هماهنگی توسط پیک برگشت خواهد خورد و هزینه ارسال نیز عودت داده نخواهد شد.


3- در صورتی که فرد خریدار آدرس اشتباه داده باشد و یا پیک را زیاد منتظر گزاشته باشد پیک مختار است بدون هماهنگی کالا را برگشت زده و هزینه ارسال  عودت داده نخواهد شد.